Om oss

Vi i Jordmor-Ultralyd og Kvinnesenter er en privat helsetjeneste dedikert til å gi deg den beste pleie og støtte gjennom hele svangerskapet og kvinners helseutfordringer.

Vårt erfarne team av jordmødre og helsepersonell står klare til å ivareta deg og din families behov med profesjonalitet, empati og respekt.


Vår jordmor Deeva Biabani har lang erfaring og grundig kompetanse innen fosterdiagnostikk, svangerskapsomsorg og kvinnehelse. Hun har videreutdanningen i ultralyd ved Nasjonalt senter i fostermedisin, NTNU i Trondheim. I tillegg er Deeva sertifisert ved "The Fetal Medicine Foundation" London og NTNU Trondheim for tidlig ultralyd uke 11+0- 13+6.

Hun har erfaring som ultralyd jordmor fra Kvinneklinikken Tromsø og Ullevål, og Oslo jordmor og kvinnesenter. Hun har lang erfaring som jordmor på fødeavdeling Lillehammer, Gjøvik og UNN, og helsestasjon Lena, Gausdal, og Aurskog Holand. 

Hun behersker mange forskjellige språk. Dere kan få hjelp hos henne på Engelsk, Pashto, Faarsi, Urdu og Norsk.

Velkommen til Jordmor-Ultralyd Og Kvinnesenter AS – der helse og omsorg møtes på en unik måte.